P04 - img copertaALB

Imobil de birouri pe Calea Plevnei, Bucuresti

 

arh. Mihnea Simiras | arh. Romeo Simiras | arh. Ana Simiras

                 Pe un lot îngust şi adânc din zona centrală a Bucureştiului ni s-a ceurt rezolvarea unui imobil de birouri. Construitul obţinut printr-un PUZ mai vechi obliga construirea până la limitele de proprietate (laterale şi din spate) şi o retragere generoasă faţă de trotuar, iar în acelaşi timp condiţiile de iluminare făceau ca imobilul să nu răspundă corect unor cerinţe minime de confort.
                 Am luat aceste date ca o provocare şi am oferit o soluţie care, chiar dacă îngustă, poate să satisfacă toate cerinţele de confort specifice acestui program. În plus am reuşit să oferim spaţiu util suplimentar în subteran, luminat prin intermediul unei curţi îngropate. Pentru protecţia solară am ales o peliculă metalică perforată care poate bloca suficient lumina directă a soarelui şi, în acelaşi timp, permite legătura vizuală cu exteriorul. La parter am oferit un spaţiu mic pentru activităţi comerciale care să stimuleze micul spaţiu public din faţa clădirii ca un popas pe parcursul străzii agitate.